.
.

Bedrijfsprofiel

Loonbedrijf Broekx is in 1970 opgericht door onze ouders, Corry en Lizette, die het bedrijf in 2011 overdroegen aan hun kinderen Katleen, Geert en Steven. Wij voeren nu gezamenlijk het management, ieder vanuit een eigen interessegebied en verantwoordelijkheid in het bedrijf. Met een vast team van 13 medewerkers en een uitbreiding met seizoenarbeiders in ieder zaai- en oogstseizoen, wordt voor de agrarische sector tot op vele kilometers rondom Limburg heel wat werk verzet. Inmiddels zijn we ook gekend voor aanleg van tuinen, sportvelden en grondverzet. Bij Broekx kunt u tevens terecht voor zaden, sproeistoffen en gewasbeschermingsmiddelen, waarbij we u graag adviseren.

Bijblijven om bewerkingen efficiënt en betaalbaar uit te voeren

In de loop van de jaren is Loonbedrijf Broekx er steeds in geslaagd de explosieve ontwikkelingen in de landbouw en veeteeltsector te volgen. Dat betekende bijblijven op het gebied van nieuwe methodes, technieken en machines, die efficiënter werken mogelijk maken.

Innovatie en precisielandbouw staat bij ons hoog in het vaandel, wij denken mee met de moderne landbouwers. Ons uitgebreid en modern machinepark, bemand door ons zeer betrokken en ervaren team medewerkers, stelt ons in staat vele hectaren grond te bemesten, in te zaaien en te maaien, en de opbrengsten daarvan te oogsten, hakselen, malen en in te kuilen. We injecteren drijfmest op gras- en bouwland en bemesten met speciale smalle machines vele hectaren in de fruitteelt. Op piekdagen kan dat oplopen tot 4000 m3 drijfmest. Daarna volgt het inzaaien van met name gras, graan en mais. Alleen al aan mais wordt er jaarlijks zo’n 2500 hectare geoogst en verwerkt.

Strakke planning en ervaren medewerkers

De bewerkingen concentreren zich in enkele maanden van het jaar, maar ons team en ons machinepark zijn er op berekend deze pieken op te vangen. We hanteren een strakke planning om mens- en machinekracht optimaal te benutten. Maar de wisselvallige weersomstandigheden gooien deze nogal eens overhoop, zodat we dan moeten terugvallen op ons improvisatievermogen.

Een groot voordeel daarbij is dat onze medewerkers, waarvan de meesten al vele jaren bij ons in dienst zijn, de specifieke kenmerken van de percelen kennen en dus weten hoe en met welke machines ze deze gronden het beste kunnen bewerken. Onze klanten waarderen hun zorg en betrokkenheid en geven hun loonwerk dan ook met vertrouwen uit handen.

Onderhoud

Ons uitgebreide machinepark met geavanceerde werktuigen vraagt om een gedegen onderhoudsplan, zodat het altijd in topconditie verkeert. Twee mecaniciens in vaste dienst werken hier voltijds aan. Buiten het seizoen worden zij geholpen door onze andere medewerkers, die zo de machines leren kennen en storingen tijdens het werk vaak zelf kunnen oplossen. Dat komt de productiviteit ten goede.