.
.

Diepgronden

Met onze drietand diepwoeler gelijktijdig de bodem beluchten, met minder bodemerosie en met behoud van een goede structuur. De werkdiepte is maximum 80cm. Culter 6 tanden tot 55 cm diepte. Deze kan in combinatie met de spitter gebruikt worden.


Frezen

Ook het frezen van percelen kunt u overlaten aan Loonbedrijf Broekx. Zo beschikken wij over een Agrator frees met 3 meter werkbreedte met kooirol. Deze frees kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden.   De Agrator-frees kan worden gebruikt voor het frezen van stoppeland en oude weilanden, met deze bewerking zorgt de frees ervoor dat de bestaande grasm/zode fijngefreesd wordt, bijvoorbeeld als voorbewerking voor het ploegen. Voor kleinere percelen bieden wij ook een frees met werkbreedte van 180 cm.


Schijveneggen

Met de Amazone Catross 4 meter kan men zowel akker- als grasland bewerken alvorens te ploegen of spitten.


  • NIEUW (1)

Ploegen

Voor het ploegen maken wij gebruik van twee 5-schaar Lemken flex-pack. Met deze 5-schaar ploeg kan zowel met als zonder vorenpakker geploegd worden. Tevens zijn beiden uitgerust met ondergronders. Deze combinatie van ploeg en vorenpakker werkt efficiënt. Door deze bewerking met de vorenpakker wordt de grond in de bouwvoor verstevigd en de grote kluiten verkleind. De bodemstructuur wordt beter en uitdroging wordt beperkt

In beeld: Fendt 820 met Lemken 5-schaar ploeg


  • Thumb Spitten

Spitten

Om percelen te spitten kan men beroep doen op onze Imants snelspitter met een werkbreedte van 3 meter. Spitten kan het best verwoord worden als  grondmenger waar zelfs restgewassen van dorsmais geen probleem zijn en bijna niet meer zichtbaar zijn. Deze legt het land zaaiklaar in één enkele bewerking tot een optimaal en egaal aangedrukt zaaibed. Ook brengt deze machine een aanzienbare kostenbesparing met zich mee voor de akkerbouwer omdat ze twee bewerkingen nl. ploegen en zaaiklaarleggen herleidt naar 1 bewerking. Een bijkomend voordeel is dat er geen ploegvooren meer zijn op het perceel en er dus meer bewerkbare oppervlakte is.

In beeld: Fendt 820 met Imants snelspitter

Deze spitter kan ook in combinatie met de culter 6 tanden (55 cm diepte) gebruikt worden.


Cultivateren

Voor het culteren van bouwland kan u beroep doen op onze Kongskilde Ganzevoet met werkbreedte van 3 meter. Ook onze bouwlandbemesters (2 x 5,10m en 2 x 6,40m) kunnen hiervoor ingezet worden.

In beeld: Fendt 820 met Ganzevoet


Kilveren

Voor het kilveren kan u beroep doen op een kilverbord wat het mogelijk maakt om percelen te egaliseren en / of rond te leggen. Het kilverbord heeft de mogelijkheid om het schuifgedeelte er diagonaal onder te zetten. Daarnaast is het ook mogelijk om het schuifgedeelte links en rechts op verschillende hoogten te laten werken. Deze combinatie van verstellingen maakt het mogelijk om op een efficiente wijze de eindvoren dicht te schuiven.


  • Maart

Akker zaaiklaar leggen

De akker kan klaargelegd worden met de Klaarlegcombinatie Rabe Storm met een werkbreedte van 4m 50 of een Rotoreg van Amazone met een werkbreedte van 3m in combinatie met drukwielen voor in de lift. De rotoreg van 3 meter wordt voornamelijk gebruikt voor het zaaien van mais op geploegd land of niet geploegd.